آخرین مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید
 • - مقطع تحصیلی -
 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دکتری
تمایل دارید درچه بخشی با ما همکاری کنید؟
 • - حوزه فعالیت و همکاری -
 • برنامه نویسی
 • شبکه های کامپیوتری
 • تعمیر قطعات و سخت افزار
 • امور مالی و اداری
حداقل حقوق درخواستی
رزومه خود را بارگذاری کنید